Mariagerfjord Golfrestaurant

Mariagerfjord Golfrestaurant ligger ved Å Mølle på sydsiden af fjorden mellem Mariager og Hadsund.